Zarząd

Stanisław Brylowski

Prezes zarządu

Jarosław Brylowski

Członek zarządu

Andrzej Brylowski

Członek zarządu

Andrzej Wąsik

Prokurent

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail