Kontakt

Dane kontaktowe

Sekretariat

Ewelina Reglińska

dział rozliczeń i gwarancji

Klaudia Formela

sekretariat i dział przetargów

Anna Terman

Kadry

Zaopatrzenie

Dariusz Brillowski

kierownik sprzętu i zaopatrzenia

Maciej Puzdrowski

asystent kierownika ds. sprzętu i zaopatrzenia

Natalia Neumiler

asystent kierownika budowy

Kierownicy budowy / robót

Michał Deczkowski

kierownik budowy

Michał Daczkowski

kierownik budowy

Katarzyna Woźniak

kierownik budowy

Marcin Ścięgaj

kierownik robót

Dawid Radomski

koordynator robót

Zbigniew Bielecki

kosztorysant/kierownik budowy

Biuro Gdańsk

Krzysztof Kruszyński

Renata Dąbrowska

sekretariat

NIP: 589-198-49-04
REGON: 220871664
KRS: 0000315744

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail