Budowa przyłącza ciepłowniczego dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sadowej w Tczewie

Zakres robót:
Wybudowanie sieci, przyłącza ciepłowniczego preizolowanego zakończonego zaworami progowymi do pomieszczenia węzła cieplnego w budynkach. Montaż indywidualnych węzłów cieplnych 2-funkcyjnych na potrzeby obiektów oraz montażu układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Całkowita długość:
2 x DN 50/125 mm- 314,20 mb,
2 x DN 40/110 mm – 27,5 mb.

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail