Budowa przyłącza ciepłowniczego do kotłowni olejowej przy ul. Rokickiej 14 i 13A w Tczewie

Zakres robót:
Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnego do kotłowni olejowej przy ul. Rokickiej 14 – przyłącze kanalizacji deszczowej o parametrach DN160 PVC-U L=98,0 mb , przyłącze kanalizacji sanitarnej o parametrach DN160 PVC-U L=68,20 mb, przyłącze wodociągowe o parametrach DN40 PE100 PN10 L= 67,2 mb.
Budowa przyłączy wodno- kanalizacyjnego do kotłowni olejowej w Tczewie przy ul. Rokickiej 13A: przyłącze wodociągowe o parametrach DN 110 PE100 L=240,15 mb; DN32 PE100 L=6,9 mb , przyłącze kanalizacji deszczowej o parametrach DN200 PVC-U L=100,31 mb; DN110 PE100 L=222,8 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej o parametrach DN160 PVC-U L=44,9 mb; DN110 PE100 – 157,15 mb.Budowa pompowni kanalizacji deszczowej o wydajności 10 l/s wraz ze zbiornikiem ROK-3-Q-PE o pojemności 35,35 m3 oraz separatorem MAKOH-PE-6/60-0,6. Budowa pompowni kanalizacji sanitarnej o wydajności Q=5l/s i H=50 KPa.

Długość całkowita:
ul. Rokickiej 14 . Długość sieci: 2xDN250/400 mm – 81,6 mb.
ul. Rokickiej 13A. Długość przyłącza DN250/400 mm – 196,60 mb.

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail