Budowa przyłącza ciepłowniczego do kotłowni olejowej w Tczewie przy ul. Dworcowej

Zakres robót:
Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnego do kotłowni olejowej w Tczewie przy ul. Dworcowej: przyłącze wodociągowe o parametrach DN110 PE100 L=66,85 mb , przyłącze kanalizacji deszczowej o parametrach DN200 PVC-U L=53,1 mb; DN110 PE100 L=55,5 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej o parametrach DN160 PVC-U L=78 mb.Budowa separatora koalescencyjnego MAKOH-PE-3/30-0,66 z odejściem burzowym i osadnikiem o pojemności 660 l. Budowa pompowni kanalizacji deszczowej o wydajności Q-10l/s i H-50 kPa.

Całkowita długość:
Długość przyłącza DN250/400 mm – 105,30 mb.

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail