Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody CEDRON w Wejherowie wraz z obiektami towarzyszącymi, zlokalizowanymi w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 1

Zakres prac:

  • Prace rozbiórkowe oraz budowlane
  • Budowa sieci wewnętrznej, zewnętrznej oraz wyposażenia technologicznego
    m.in montaż rurociągów technologicznych DN600, DN500, DN300 ze stali nierdzewnej, budowa niecek żwirowych rozsączających wody deszczowe
  • Prace elektroenergetyczne oraz AKPiA
    M.in wykonanie abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail