Rozbudowa Drogi Krajowej nr. 22 na odcinku Chojnice – Czersk

Celem całej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostosowanie parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej GP, podniesienie nośności konstrukcji nawierzchni jezdni do 115 kN/oś

Zakres Wodjar Sp. Z o.o.:
Kompleksowe wykonanie wszystkich robót branży sanitarnej w zakresie: Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail