Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

mat. pras. ZDiZ Sopot lub źródło: ZDiZ Sopot

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail