Budowa sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych w rejonie ulic 3 Maja, Kościuszki, Bielińskiego w Kartuzach – etap 1

Zakres wykonywanej roboty jest budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych ułożonych w gruncie do budynków:
-Prokuratury Rejonowej w Kartuzach przy ul. 3 Maja 15,
-Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Kościuszki 26,
-Mieszkalnego wielorodzinnego w Kartuzach przy ul. Bielińskiego 5.

Powyższa budowa obejmuje:
1) Roboty technologiczne tj. Ułożenie ciepłociągów w wykopie, wykonanie prac spawalniczych wraz z mufowaniem,
2) Przyłączenie nowego odcinka z siecią istniejącą ,
3) Uruchomienie wybudowanej sieci ciepłowniczej,
4) Roboty odtworzeniowe tj. Przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.

Całkowita długość wykonywanych robót to:
2 x DN 125/225 mm w ilości ok. 131 mb,
2 x DN 65/140 mm w ilości ok. 131,6 mb,
2 x DN 32/110 mm w ilości ok. 16,0 mb.

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail