Budowa sieci cieplnej w Pile

Zad. 1 Budowa sieci cieplnej wzdłuż ul. Młodych, od ul. Okólnej do ul. Ludowej – Witosa w Pile (etap I)
Zad. 2 Przebudowa sieci cieplnej wzdłuż ul. Młodych, od ul. Okólnej do ul. Ludowej – Witosa w Pile (etap II)
Zad. 3 Budowa sieci cieplnej wzdłuż ul. Młodych, od ul. Okólnej do ul. Ludowej – Witosa w Pile (etap III)
Zad. 4 Przebudowa sieci cieplnej wzdłuż ul. Młodych, od ul. Okólnej do ul. Ludowej – Witosa w Pile (etap IV)
Zad. 5 Budowa sieci cieplnej wzdłuż ul. Młodych, od ul. Okólnej do ul. Ludowej – Witosa w Pile (etap V)
Zad. 6 Przebudowa sieci cieplnej wzdłuż ul. Młodych, od ul. Okólnej do ul. Ludowej – Witosa w Pile (etap VI)
Zad. 7 Budowa przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 18-20 w Pile (etap I)

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail