Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajowa nr 93 w Świnoujściu

Kompleksowa realizacja prac związanych z:

1. Przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera (wojsko),do węzła B włączenia do istniejącej sieci wodociągowej PE 125 w Świnoujściu”

2. Przebudową kolektora sanitarnego z przepompowni p3 ul. Grunwaldzka do Oczyszczalni ścieków w Świnoujściu.

3. Przebudową kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię

4. Remontem i budową podziemnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

5. Kanalizacją deszczową

Adres

ul. Ceramiczna 1,
83-314 Somonino

Telefon / Fax

Adres e-mail